Uppsala Sill&Segel, Behandling av träbåtar.

1.Höstupptagningen

När träbåten tages upp på hösten i god tid innan frosten sätter in bör den grundligt tvättas och rengöras. En nyss upptagen båt är mycket enklare att göra ren än om man väntar tills dess att beväxning och smuts har torkat in.

Börja med att skölja av båten med färskvatten från trädgårdsslangen invändigt och utvändigt.

Använd absolut inte sk högtryckstvätt vilken på grund av det höga vattentrycket kan förorsaka allvarliga skador i träet.

Därefter användes rikligt med vanlig såplösning och båten svabbas runt om med hjälp av skurborste, sopborste och en diskborste på svåråtkomliga ställen. Denna såptvätt gör underverk! Skölj av såplösningen med trädgårdsslangen.

Använd en sämre skruvmejsel till att rensa upp i spanten så att vattnet rinner fritt.

Vi förutsätter att dyvikan är borttagen så att vatten och smuts kan rinna ut. Annars måste du ösa, eller om båten är av mindre storlek vända den på sidan.

När tvättningen är klar skall båten övertäckas och torka ut. Om du använder presenning som täckning se till att friskluft kommer till överallt. Det är mycket viktigt att trävirket får torka ut innan kylan sätter in så att frostsprängning i virket förhindras. Om båten kan förvaras under tak i svalt och luftigt utrymme är detta kanske det bästa alternativet.

Efter några veckors torktid, ( hur många får du själv avgöra), kan båten få en eller ett par strykningar med rå kallpressad linolja. Den kallpressade linoljan är mycket tunnare än kokt linolja, dess molekylstorlek är avsevärt mindre och den har därmed långt bättre inträngningsförmåga men kräver längre torktid. Strykningarna bör ske med veckors mellanrum så att den råa linoljan hinner att torka vilket sker genom oxidation med luftens syre.

När den råa linoljan torkar utvidgar den sig något så att fukt inte kan tränga in och orsaka röta. Linoljan kan med fördel spädas ut något med terpentin av bästa sort ofta kallad balsamterpentin.

Förväxla inte terpentin med lacknafta och liknande produkter. Lacknafta framställes ur petroleum och innehåller aromater vilka är klassade som cancerframkallande.

Terpentin är en ren naturprodukt och innehåller inga aromater.

Stryk absolut inte på för tjockt med den råa linoljan utan torka i såfall av med trassel eller trasa.

Observera att trassel och trasor som använts tillsammans med linolja kan självantända och dessa bör därför förvaras vattendränkta i plåtburk på ett säkert ställe.

Linoljebehandlingen kan naturligtvis inte utföras på tidigare målade eller lackerade ytor. Om båten är lackerad både på utsidan och insidan kan du få problem med röta och mögel då trävirket inte kan torka ut. (Jämför med en fuktig träbit instoppad i plastpåse). Enda sättet är att skrapa bort så mycket lack som möjligt på insidan, låta torka ut och därefter behandla med rå kallpressad linolja. Om lite gammal lack blir kvar kommer denna, så småningom, efter flera behandlingar att "lyftas bort" av linoljan.

De skador som under säsongen har uppstått i båtens lackering bör slipas och påbättras med ny lack så att rötskador undvikes. Använd sk båtfernissa av 1-komponent typ. Dessa fernissor kan vanligen användas ned till +5 grader C. temperatur. ( Sk 2-komponent härdlack kan inte användas på träbåtar där träet rör sig).

Nu kan du lugnt invänta vinterns ankomst förvissad om att din träbåt fått en god behandling.

Glöm inte att kontrollera uppallningen och vintertäckningen med jämna mellanrum och sopa snö om så erfordras. Sörj för god luftväxling så att kondens undvikes.

Enklare bruksbåtar av allmogetyp och liknande kan med fördel bestrykas med sk Roslagsmahogny. Denna blandar du själv och består i sitt grundrecept av 1/3 vardera av linolja, trätjära och terpentin. Den ger en lyster åt nytt trä som med lite fantasi kan liknas vid mahogny. Problemet är att få tag i trätjära av bästa kvalitet som väl blandar sig med de två övriga ingredienserna. Ett sätt är att söka komma över ett parti äkta trätjära lokalt tillverkad inför hembygdsdagar och liknande evenemang. (Förväxla inte äkta trätjära med snarlika produkter tillverkade av mineralolja eller stenkol).

Förr i tiden brukade allmogebåtarna behandlas på detta sätt vid midsommar då det var varmt och torrt och fisket inte hade säsong.

När våren har anlänt och sjösättningen på nytt närmar sig kan linoljebehandlingen upprepas och båten fernissas, bottenmålas och sjösättas.

Bottenmålning och andra frågor får avhandlas i ett kommande kapitel eftersom nya bestämmelser beträffande giftiga bottenfärger lär vara på gång.

Största delen av dessa metoder har inhämtats bl.a genom erfarenheter från Föreningen Allmoge Båtar, FAB, som bedriver verksamhet på flera platser i landet däribland Bassholmen vid Uddevalla och Fjäderholmarna i Stockholm.

Du är naturligtvis välkommen med dina egna erfarenheter och synpunkter till Uppsala Sill&Segel, eftersom ämnet att i dag behandla ofta gamla träbåtar på bästa sätt vid olika förhållanden och med miljövänliga metoder på intet sätt är utrett ännu.


Top

Home