Uppsala Sill&Segel Startinstruktion Solo S- 21 B, (2-takt). Andra reviderade utgåvan, september 1998.

Oljeinblandning: 5% rekommenderas efter genomförda försök, samt korrekt justerad bränslejusteringsskruv. (5 liter blyfri 95 oktan + 2,5 dl outboard oil).

Obs! Använd endast färskt välblandat bränsle.

Start av motor.

1. Öppna ena bränslekranen (= rakt ned). Notera att flottörnålen tittar upp några mm.

2. Stäng av tändningen. Vredet på röd skruv. "Coupe´!"

3. Gasreglaget på halv gas.

4. Chokereglaget helt stängt (= framåt)

5. Öppna pyskranen ca 1,5 varv.

6. Drag runt motorn med handen på svänghjulet 6-9 varv. (= motorn snapsas) "Snaps!"

7. Stäng pyskranen och ställ choken på halv ( = rakt upp)

8. Tändningsförställningen på magneten ställes rakt upp. (= lågtändning)

9. Sätt på tändningen. "Kontakt!"

10. Linda startsnöret runt svänghjulets fläns, medurs.

11. Drag med kraft rakt upp varvid motorn bör starta direkt. "Start"

12. Ställ omgående tändningsförställningen till höger mot cylindern. (= högtändning)

13. Vid smällar i förgasaren (sk baktändning) alternativt oren gång se till att motorn får extra choke. ( Gäller kall motor)

14. Så snart motorn går rent öppna gradvis chokereglaget helt. (= bakåt)

15. Startproceduren enligt ovan genomföres med fördel vid bryggan med väl förtöjd båt.

Varmkör några minuter, stanna motorn, ro ut en bit och starta på nytt med varm motor.

Varmkörning vid bryggan göres med lågt varvtal. Ingen choke el snaps vid varmstart!

16. Kolla att kylvattnet cirkulerar; utloppsrör på vänster sida. (= babord)

17. Motorn går bäst med måttligt gaspådrag så att den "varvar ur". För mycket gas

medför skakningar i spant och bord, samt risk för igensotning av tändstift mm obehag,

utan att farten nämnvärt ökas.

Stopp av motor:

1. Stäng bränslekranen. ( Gärna i förtid, ca 50 m, så att förgasaren går delvis tom)

2. Slå av gasen till låg fart. ( Ej stopp)

3. Tändningen på stopp. ( = rött; coupe´)

4. Återställ tändningsförställningen till lågtändning ( = rakt upp)

Koll av tändstift:

1. Skruva ur stiftet med härför avsedd nyckel.

2. Kolla att elektroden är ren, brunbränd och torr.

3. Ev byt till reservstift.

Data för Solo S-21 B, 2 hk. B= utan backslag.

Cyl diam: 75 mm, Slaglängd: 75 mm.

Cyl volym: 330 cc. Varv per minut : 900 max.

Bränsleförbrukning: ca 2 liter per timme. Tanken rymmer: 3+1 liter drygt.

Tändstift: NGK A7, Bosch M175 T1, Champion D-16.

Sur motor: Stäng bränslekranen, tag ur stiftet, full gas, veva motorn torr, gör omstart.

Övrigt: Berömt citat ur "Operating instructions for British Seagulls", John Way-Hope. -Lastly remember that in any motor boat, however quiet, your voice can be heard much more clearly by surrounding craft than by your own companions ... a supposedly confidential and innocent comment about people or their boats may well become unknowingly a public broadcast ... there´s probably enough trouble awaiting you when you get ashore without adding to it !!!

Home