Några små tips för den båtintresserade. British Seagull c.1952

Man har kunnat konstatera, att 85 % av alla småbåtar förr eller senare förses med en utombordsmotor. Trots detta faktum byggs ett mycket stort antal småbåtar, jollar och ekor, utan att hänsyn tages härtill.

Följande konstruktionsdetaljer borde dock uppmärksammas, enär de underlättar montering av en utombordsmotor: Akterspegelns höjd, räknad från vattenytan, till det ställe där utombordsmotorn fastsättes bör vara 14-16' (360-400 mm).

Akterspegelns överkant bör vara rak och icke högst på själva mittpunkten - tvärtom kan den eventuellt vara något lägre här än vid sidorna. Denna konstruktion är dels fördelaktig visavi motorn och dels erhåller man en stadig tre-punkts lagring då båten förvaras upp- och nedvänd.

Tvärs över spegelns överkant fastlimmas eller fastskruvas en horisontell ca 6' (150 mm) bred förstärkning från insida bordläggning till d:o, så att spegelns samlade tjocklek här utgör al 1/2,' (38-40 mm). Man erhåller härigenom ett fast underlag för motorn. En vertikal förstärkning på spegelns insida utgör ingen förstklassig lösning av detta problem.

För den händelse uttag i båtens akterspegel finns för åra (vrickning) eller om båten försetts med fast roderbeslag i spegelns mittlinje, är det bättre att placera motorn vid sidan härav. Motorn fastsättes då på styrbordsidan (höger) för högerhänta personer och på babordsidan (vänster) för vänsterhänta.

Motorn erhåller därigenom ofta ett bättre och renare vattentillflöde till propellern samtidigt som man sitter bättre på aktertoften och styr.

På småbåtar är det fördelaktigt att använda SEAGULL:s förlängningsrorkult ifall Ni kör ensam. Ni kan då sitta på mittoften och styra, varigenom båten trimmar bättre.

En deplacementsbåts fart - i motsats till en planande racerbåts fart - bestämmes uteslutande av båtens form och längd och icke av motoreffekten, hur egendomligt det än låter.

Ifall sålunda en till synes längre och större båt med samma motor som Ni har i Eder knubbiga lilla jolle åker snabbare, beror detta helt och hållet på den större båtens bättre fartegenskaper.

Återigen bör Ni självfallet försöka få ut så bra fartegenskaper som möjligt av Eder båt genom att trimma den rätt. Om man har en mindre jolle sker detta bl. a. som tidigare nämnts, genom att man använder SEAGULL:s förlängningsrorkult, varigenom föraren kan sitta på mittoften. Båten ligger då horisontellt och har bättre fartegenskaper samtidigt som motorn hänger vertikalt och ger bästa effekten.

Ni bör komma ihåg, att det är suget bakom akterspegeln, som bromsar mest, ej bogvågen.

Genom att ljuddämparen är överdimensionerad går "SJÖGULLET" tyst i jämförelse med andra utombordsmotorer.

Om fabriken sålunda hjälpt Eder till ökad trevnad ombord, bör även Ni själv ge ett handtag genom att se till att lösa tofter, luckor, durkbräder, årklykor m. m. fastsättas för undvikande av vibrationsljud, ty just sådant skramlande ljud är enerverande och stör den trevnad, som "SJÖGULLLET" skänker ombord.

Glöm ej, att en jolle är som en stor resonansbotten i ett instrument för förstärkning av ljud. Se därför till, att jollens alla olika delar är "tysta" under gång.

Vi anser, att "LILLA SJÖGULLLET", Modell 40 (kod FV) är lämplig på småjollar upp till 9-10 fot.

Modell 40 Plus (kod FVP) är avsedd för jollar upp till 14 fot, roddbåtar och ekor, kanoter, segeljollar och mindre, lättdrivna segelbåtar, såsom 15 kvm skärgårdskryssare, Mälar 22:or, neptunkryssare, etc., ifall en fart av c:a 3 knop är tillräcklig - i stiltje.

Modell 102 (kod AC och AD) är lämplig för stora roddbåtar, små campingbåtar, ekor samt såsom hjälpmotor på segelbåtar med ett deplacement icke överstigande 4-5 ton, vilka ej är alltför klumpiga och tröga. Ifall båten har ett högt fribord rekommendera vi Modell 102 F (kod AD-L och AC-L) med 150 mm förlängd axel, varigenom man erhåller en god verkan även i skvalpig sjö.

På grund av det låga propellervarvet och den stora propellern med 254 mm diameter har motorn bra "ork" och bör ge omkring 4 knop på ovannämnda båttyper.

På mycket tunga rodd- och campingbåtar samt segelbåtar upp till 6-7 tons deplacement med slanka linjer rekommendera vi Modell 102 Plus (kod AHC), eventuellt med 150 mm förlängd axel (kod AHC-L).

Med endast 975 propellervarv och en tre- eller fyrbladig "jättepropeller" med 355 mm diameter, orkar denna förhållandevis svaga motor med förvånansvärt stora båtar.

Vi rekommendera modellerna med frikoppling särskilt för äldre eller vigare personer samt damer.

Obs. Ingen av BRITISH SEAGULL:s utombordsmotorer är avsedd för snabbgående "flarn" till båtar, som fordrar små, mycket snabbgående propellrar med större stigning.

SEAGULL-motorerna är konstruerade av sjöfolk för sjöfolk samt speciellt för saltvattenservice, där det behövs ett rejält handtag under ofta vidriga förhållanden.

Gör oss den tjänsten att - med beaktande av det kvalitetsarbete, som BRITISH SEAGULL erbjuder Eder och de talrika finesser, vilka denna världsberömda firma, med gamla anor i båtmotorbranschen, levererar - jämföra "SJÖGULLETS" priser med andra utombordsmotorers på 1 respektive 4 hkr. Vi tror, att Ni då lätt upptäcker fördelen av att köpa just dessa SEAGULL-motorer.

Då fabriken är engelsk finns det inga som helst valutasvårigheter, som kan hindra en komplett service och ett permanent lager av alla erforderliga reservdelar för att snabbt avhjälpa de eventuella motorhaverier, som i 99 fall på 100 uppkommer genom yttre påverkan och ej på grund av materialfel.

Till "LILLA Sjögullet" (Modell 40 och 40 Plus) behöver Ni sällan ha med Eder mera reservbränsle än vad som ryms i en ren literflaska. Den är lätt att hälla ur och ser man alltid, hur mycket man har kvar.

Fråga oss gärna ifall Ni har något på hjärtat. BRITISH SEAGULL och dess svenska generalagent:

AB MOTORREIMERS, STOCKHOLM: står gärna till tjänst med all hjälp för att Ni skall ernå bästa möjliga resultat med Eder nya gast och hoppas vi - goda vän - "SJÖGULLET".