Föreningen Allmogebåtar, Fjäderholmarna

FAB FJÄDERHOLMARNA BÅTREGISTER 2011

Nr

Namn

Båttyp

Mått

Beskrivning

TB 100 *)

Bild

1

Storökan

Storöka

750x280

Rigg: 3 riggar finns; 1 Gaffelsegel 30 kvm, 2 Råsegel  kvm, 3 Två sprisegel  kvm.

Byggår: 1996, Per-Oskar och Hans Eriksson Ingmarsö.

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Historia: Kopia av Södermans storöka från 1882.

117

1

2

Södermans Storöka

Storöka

750x280

Rigg: Gaffelsegel, 30 kvm

Byggår: 1882, Erik Söderman, Söderöra

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Historia: Brukad av Elof Österberg, Rödlöga som transportbåt för kreatur, hö, ved m.m. Båten som är den ena av två hittills kända bevarade storökor från Stockholms skärgård. Förlaga till den kopia FAB lät bygga 1996.

116

2

3

Labben

Motorskötbåt

690x250

Byggår: 1955, Gräsö, okänd byggare

Material och färger: Furubåt, utvändigt lackad, invändigt oljad. Gråmålat skarndäck. Vit ruff med grått tak.Orginalmotorn, en 2 cyl. Solo H82 8-10 hkr finns kvar ibåten.

Historia: Tidigare brukad av Thomas Krokstedt, Resarö.

122

3

4

Väna

Snipa

456x134

Rigg: Sprisegel, 7 kvm.

Byggår: 1930 c:a, vid Vänern

Material och färger: Furubåt. Utvändigt översta bordet gråmålat, övriga tjärade, invändigt oljad. Renoverd av arbetslaget då båda stävarna och fyra bordgångar byttes.

Historia: Tidigare brukad till fiske i Vaxholm.

127

4

6

Lif

Jaktkanot

427x137

Byggår 1986, Sven Olsson, Bergkvara

Rigg: 1 mast med sprisegel och fock.

Material och färger: Kinesisk lack utvändigt, black varnish som bottenstrykning.

Skänkt av Bengt Berg, Saltsjöbaden som själv levererade gåvan bogserad från Solsidan. Detta vid 79 års ålder 2008.

 

6

7

Kofärjan

Kofärja

760x288

Byggår: 1923, Hildor Hedelin, Svartsö.

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Till båten finns landgång och ´staket´ för kreaturstransport.

Historia: Båten beställd av Fridolf Österman, Lådna som själv valde ut vrängerna till båten ur den egna ekskogen. Tidigare brukad på Lådna som kofärja och transportbåt för ved, hö och tunga frakter av byggnadsmaterial m.m.

Skänkt av Sven Öberg, Hjälmö.

119

7

8

Fridhemmaren

Motorskötbåt

713x206

Byggår: 1921, Hildor Hedelin, Svartsö

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Historia: Båten beställd av Erik Olsson, ”Fridhemmarn”. Användes ursprungligen till transporter av bl.a. griskultingar. Därefter brukad av familjen Åkerström, Ljusterö till fiske och transporter. Båten har fått de ursprungliga friborden höjda med en bordgång. Den från början installerade 5 hkr Pentamotorn ersattes senare med en 2 cylindrig 10 hkr Penta. Båten är en typisk vaxholmare.

Skänkt av familjen Åkerström och Margit Nyman, Ljusterö.

120

8

9

Sjöfröken

Mellanöka

583x186

Rigg: Gaffelsegel, 15 kvm. Tidigare riggad med 2 sprisegel.

Byggår: 1880 c:a, troligen Möja

Material och färger: Furubåt, huggna vindor, utvändigt gul, vit och blåmålad, invändigt oljad.

Historia: Tidigare brukad av konstnären Harald Lindberg med familj, Rumshamn. Även brukad som fiske- och lotsbåt.

Skänkt av Harald Lindbergs familj.

114

9

10

Alma

Långbåt

597x156

Rigg: Sptisegel, 2 master, 13 kvm

Byggår: 1898, Stegesundsvarvet, Vaxholm

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Historia: Tidigare brukad av Lars Johansson, Möja till fiske. Mycket välseglande. Båtens längd mindre än vad som var vanligt för långbåtarna.

Ägare: Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

 

Långbåtarna användes för fiske och snabba transporter av fisk. I första hand transporterades strömming, varför båttypen även kallades strömmingsjagare.I nedre magasinet.

112

10

11

Björnholmaren

Sump

500x150

Byggår 1928, Hildor Hedelin, Svartsö.

Material och färger: Furubåt med köl och basade spant i ek. Ut- och invändigt tjärad.

Historia: Beställd och frukad abJoel Berg. Båten har använts för fiske med nät och kassar (ryssjor) i farvattnen kring Björnholmen.

Skänkt av Joel och Tore Berg.

139

11

12

Strömma

Piggjolle

445x132

 Byggår: 1890 c:a, norra Skärgården StockholmsMaterial och färger:

Material och färger: Frurbåt, ut- och invändigt tjäras. Spikad bordläggning. Platt stäv och akter. Rundbottnad med kölplanka liggande innanför sandbordet. Kallas även ökstock.

Historia: Använd som varvsbåt av Högmarsö varv. Brukad av Strömma Kanalbolag, Badholmen Vaxholm, rill roddbåt. Även nyttjad som sillbord i restaurangrörelse, dels på Badholmen utanför Vaxholm, dels av Åke Söderquist på Vaxholms hotell.

Piggjollar användes som släpbåt till sandkilar och vedjakter. Den enda hittills kända bevarade piggjollen från Stockholms skärgård.

109

12

13

Jeppe

Mellanöka

620x195

Rigg: Sprisegel, 2 master.

Byggår: 1860 c:a, Möja

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Historia: Brukad av Karl-Ivar ”Jeppe” Lindfors, Möja till fiske. Har grävts fram ur ett dike på Möja av Sven-Erik Sihlberg och Lasse Mårtensson. En av två kända bevarade mellanökor från Stockholms skärgård.

Skänkt av Karl-Ivar Lindfors, Möja.

115

13

14

Tora

Motorsnipa

474x151

Motor: 2 hk Forsmotor ”Grästorpare”

Historik: Motorn började tillverkas i mitten på 1920-talet av Bröderna Forsells Mekaniska Verkstad i Grästorp. Därav smeknamnet ”Grästorparen”. Den är en tvåtaktsmoter på 288 cc som utvecklar c:a 2 hkr. Den är utrustad med en s.k. snarkförgasare.När SEM (AB Svenska Elektromagneter i Åmål) slutade tillverka magnetapparaterna 1972 fick motorerna en engelsk magnetapparat av märket ”Wipac”. Tillverkningen av motorn flyttades till Norrköping 1978 och övertogs av J. H. Nords Maskin AB. Skänkt av Peter Uddenberg.

 

14

15

Tonfisken

Julle

465x187

Rigg: Sprisegel 9 kvm

Byggår: 1920 c:a, troligen byggd i Stenungsund.

Materila och färger: Furu och ek, pinnad. Utvändigt lackad, invändigt oljad. Historia: Tidigare brukad av Gösta Thulin, Lidingö

 

Ligger vid övre magasinet. Används som lekbåt vid museet.

124

15

16

Notökan

Notöka

538x178

Byggår: 1930 c:a, troligen bröderna Berglund, Resarö Vaxholm.

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad. Platt stäv och akter. Plan botten med längsgående bordläggning.

Historia: Tidigare brukad på Ljusterö till fiske med not. Noten är placerad på akterdäcket. I båten finns en vinda för att dra in noten mot land.

Inköpt 1984

118

16

17

Ahlsvik

Roddsump

480x145

Rigg: Sprisegel

Byggår: 1944,  Hildor Hedelin, Svartsö.

Material och färger: Furubåt med köl och basade spant i ek. Utvändigt lackad och invändigt oljad. Har haft motor. Två orginalåror finns kvar

16-fots roddsump från Svartsö. Givare: Ingvar Älvström, Ahlsvik. Båten användes för fiske. Fisken förvarades i en sump i båtens akter. I museet

137

17

18

Alvar

Metöka

330x106

Byggår: 1880-talet, Småland

Givare: Alvar Harrysson

Material och färger: Spikad bordläggning i al. Utvändigt grönmålad och lackad, invändigt oljad.

Vid renovering har man använt sig av fur och nitat borden.

Historia: Tidigare brukad till fiske, troligen för ålfiske på grunda vatten. Renoverad och skänkt av Alvar Harrysson

129

18

19

Viktor

Lillöka

408x123

 

141

19

20

Birgit

Stävöka

433x146

Byggår: 1946 c:a, Hugo Andersson, Möja Rödlöga

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Historia: Tidigare brukad av Birgit Waerdt med familj till fiske och transporter. Utpräglat snabb roddbåt.

140

20

21

Torö

Stävöka

425x159

Byggår: 1930 c:a, Torö

Material och färger: Furubåt, ut- och invändigt tjärad.

Hiatoria: Tidigare brukad av Thomas Hellström, Stockholm. Liknar till formen en utöbåt.

 

Övre magasinet, hänger i tak

102

21

22

Hildor

Sump

475x152

Byggår: 1920, Hildor Hedelin, Svartsö.

Material och färger: Furubåt med köl och basade spant i ek. Ut- och invändigt tjärad.

En av de första sumpar som Hedelin byggde. Han hade lärt tekniken med basade spant genom att bygga livbåtar i USA.

138

22

23

Gustafva

Mellanöka

Rigg: Sprisegel 5 kvm.

Byggår: 1925, Karl Eriksson ”Kalle på ön”, Hummelmoraö Ljusterö.

Material och färger: Furubåt. Ut- och invändigt tjärad:

Historia: Båten beatällldes av Viktor Lundberg, Gällnö som använde den ända upp till 75 års ålder för fiska och transporter. Han rodde till och från Sandhamn, Vaxholm och Stockholm. Mycket lättrodd. Även brukad av Harald Lundberg, Gällnö.

 

23

27

Lillemor

Långbåt

677x169

Rigg: 2 master, sprisegel 13 kvm.

Byggår: 1992, Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm.

Material och färger: Furubåt på ekspant. Utvändigt tjärad, invändigt oljad. Historia: Byggd efter förebild som finns på Vaxholms Hembygdsmuseum. Ingår i båtsamlingarna, ägs av Skeppsholmens folkhögskola, brukas som ´skolfartyg´. Ligger i Karlbergskanalen.

110

27

ÄNGSHOLMEN

Nr

Namn

Båttyp

Mått

Anmärkning

TB 100 *)

Bild

5

Harald

 

410x129

 

 

5

25

Gustaf

Julle

457x188

Byggd ca 1930 Bröderna Martinsson, Kungsviken Sprisegel 10 kvm Ekbåt, pinnad . Tjärad Brukad av Gustaf Holgersson, Stockevik Ej sjöduglig, magasinerad

123

25

26

Nika

Snipa

468x153

 

125

26

28

Svarten

Blekingseka

456x158

 

134

28

29

Saara

Stävöka

479x133

 

108

29

30

Isbåten

Isbåt

406x141

 

 

30

31

Utö

Sump

509x169

 

105

31

32

Lillgustav

Sump

490x156

 

 

32

33

Linnea

Sump

356x142

 

101

33

34

Svarta Lasse

Utöbåt

498x160

 

104

34

35

Westins båt

Raköka

435x140

Byggd 1954 Westins båtvarv, Mönsterås Ek, tjärad Skänkt av familjen Westberg som betalade 475 för den nybyggda båten 1954

130

35

36

Roddöka Lagnö

Stävöka

479x133

 

107

36

37

Roddbåt Grå

Stävöka

447x140

Byggd ca 1950 Vaxholm Furu Gråmålad Ej sjöduglig. Magasinerad

106

37

38

Trosabåten

Fritidsbåt

428x138

 

133

38

42

Roddbåt

Stävöka

452x145

 

103

42

43

Eva

Segelöka

483x159

Byggd ca 1890 Östra Lagnö Furu, tjärad Klinkbyggd med huggna vindor Rigg Gaffelsegel, senare spisegel 9 kvm Brukad av Edward Jansson, Roslagsskeppare Vettershaga. Den är en av de få bevarade segelökorna av mindre modell.

113

43

41

Wenner

Långbåt

687x195

 

111

41 över

46

Peg II

Skeppsbåt

398x142

 

136

46

47

Rindö

Sump/Långbåt

555x154

haft motor

 

47

48

Broknäs

Snipa

550x176

tillhört Åke Agger

 

48

39

 

 

 

 

 

 

*) Hänvisning till Träbiten utgåva nr. 100