Föreningen Allmogebåtar, Fjäderholmarna

Information

Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening som är verksam i hela Norden och firade 40-års jubileum 2009. Föreningen har cirka 3000 medlemmar över hela Norden. Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom dokumentation av båtar, fiske, båtbyggeri och gammal skärgårdskultur. Föreningen arbetar med fotodokumentation, uppmätningar, nybyggnation och segling, samt publicering av artiklar om båtar och skärgårdskultur.

Föreningen ger ut en medlemstidskrift, Träbiten, som kommer ut fyra gånger om året.

Föreningen har arbetslag på Bassholmen utanför Uddevalla, Fjäderholmarna i Stockholm, Blekinge, Halland, Hjälmaren, Holmön utanför Umeå, Kivik, Kullabygden, Luleå, Norra Roslagen, Norrtälje, Rågö – Tjust, Siljansbygden, Skellefteå, Tanum, Tjörn, Trelleborg och Wetterbygden.
I inloppet till Stockholm finns ett av föreningens museer på Fjäderholmarna.
Båtsamlingar finns även på Bassholmen.
 

Båtsamlingen på Fjäderholmarna

I samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen driver arbetslaget i Stockholm museet för allmogebåtar på Stora Fjäderholmen. Båtsamlingarna är ett levande museum där man kan se båtar såväl inne i museet som vid bryggan i hamnbassängen. I museet visas också arbetet med renovering av båtarna. Dessutom finns en utställning med verktyg, motorer och andra föremål från äldre tiders fiske och småbåtsbyggeri.

Underhåll av träbåtar

Ett av föreningens syften är att bevara äldre tiders kunskap om traditionella material och behandlingsmetoder. Det innebär att föreningen i skötseln av museets båtar givetvis använder sig av sådana metoder.
Föreningen vill också bidra till att bevara kunskapen om hur man rodde, riggade och seglade allmogebåtarna. Det är ett av skälen till att Båtsamlingarna även är ett flytande båtmuseum.

Hur kommer man till Fjäderholmarna?

Under maj-september går flera båtar i timmen mellan kl. 10.00 och 24.00. De bolag som trafikerar Fjäderholmarna är: Strömmakanal-bolaget, Fjäderholmslinjen och Waxholmsbolaget. Du är också välkommen med egen båt till gästhamnen på öns östra sida, där även museihamnen finns.

Telefon till FAB Stockholm är: 08-54 13 24 46

Här hittar du en översiktskarta

Medlemsträffar

Första lördagen eller söndagen i varje månad har föreningens arbetslag i Stockholm arbetsdag på Fjäderholmarna för alla nya och gamla medlemmar. Då arbetar vi med underhåll och reparation av båtar och museum, eller tar en segeltur runt öarna. Som befaren deltagare i arbetslaget har du tillgång till föreningens båtar! Se aktuellt program under fliken “Arbetsdagar”.

Medlemsavgiften är 250:- per år. Det ingår 4 nr av Föreningen Allmogebåtars medlemstidskrift Träbiten.

PlusGiro är 20285-3, medlemskapet gäller naturligtvis i hela föreningen, och inte bara arbetslaget!