Föreningen Allmogebåtar, Fjäderholmarna

Aktiviteter

Hjärtligt välkomna till museum och utställningar.

Uppdaterad 2013-01-15.

Arbetslaget förbereder nu museum och samlingar inför kommande säsong. Vi väntar liksom tidigare många besökare till Fjäderholmarna och Föreningen Allmogebåtar.

Ni är alla välkomna att se samlingarna som omfattar båtar inomhus och utomhus, till lands och till sjöss, svunna tiders fiskredskap och verktyg, båtmotorer, fotografier, skriftlig dokumentation och mycket mera.

Även inför denna säsong får museet en viss ombyggnad och allmän uppsnyggning vilket ger det en bättre tillgänglighet och överblick för besökarna.

Föreningens seglande stolthet "Storökan" har seglats in med en tidstypisk rigg med två master och sprisegel. Nya toppsegel är under utprovning.

Hon skall bli linoljad, behandlad med "Roslagsmahogny", bottenmålad och riggad.

Denna båttyp var en skärgårdens arbetshäst som användes till alla slags transportuppgifter.

En båtmotorutställning finns också. Här visas inom- och utombordsmotorer från seklets början och framåt. De flesta av känd svensk tillverkning som Solo, Albin och Archimedes men även utländska motorer finns representerade. En sällsynt encylindrig amerikansk motor (one lunger) av märket HESS samt "The Best Outboard Motor for the World", British Seagull. Föreningens "Seffle" tändkulemotor är startklar och har ett eget litet rött hus med vita knutar.

Motoriseringen av skärgården inleddes på 1920- talet och bidrog till att öppna upp fiskevatten och kommunikationer bland befolkningen och till staden.

Konstnären Harald Lindberg (1901-1976) uppfödd med kust och hav i Roslagen finns representerad med tuschteckningar samt sin mellanöka "Sjöfröken". Harald Lindberg var en stor målare och grafiker och kunde skildra skärgårdens liv i sin konst. Han tillhör våra stora skärgårdsmålare.

Detta är endast ett litet axplock av vad du som besökare får se och uppleva. Lokaler och tillfarter är lätt tillgängliga även för handikappade.

Museibutiken.

Inträde till museet är fritt och de flesta lokalerna är alltid öppna under säsongen.

För att finansiera verksamheten finns i "Kruthuset" en liten handelsbod där föreningen till hugade spekulanter bl. a. saluför tidigare nummer av föreningens intressanta tidskrift "Träbiten" samt ett utvalt sortiment av: Tjärpastiller, Tjärtvål, Kaptenssockor och Vykort.

En silltunna med isläpp för frivilliga bidrag till verksamheten skymtar även.

Välkommen till Föreningen Allmogebåtar på Fjäderholmarna.

Arbetslaget söker medarbetare!

För dig som har intresse att ingå och deltaga i arbetslaget meddelas härmed att vi söker folk för alla kategorier av arbetsuppgifter såsom:

Tjärkarlar, linoljeförare, motormän, skeppstimmermän, hantlangare, smedhalvor, allmogeforskare, skribenter,  kapellerare, repslagare, båtdragare, påmastare, konservatorer, segelsömmare, båtmätare, museeguider, alltiallo människor och andra intresserade. Det finns med andra ord plats för alla. Vi eftersträvar på sikt en jämn könsfördelning och en mer ojämn åldersfördelning.

Föreningens telefon är: 08-54 13 24 46. Mailadress: fab.stockholm@yahoo.com

Arbetsdagar för vår verksamhet år 2013 finns publicerade på hemsidan.